Hari Kelepasan Am

Ditulis pada .

SOALAN-SOALAN LISAN & BERTULIS
MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEEMPAT
DEWAN UNDANGAN NEGERI KEEMPAT BELAS ( BAJET)
PADA 15 HINGGA 18 NOVEMBER 2021
 
JADUAL HARI KELEPASAN AM 2022
 
TITAH UCAPAN
KEBAWAH DULI YANG MAHA MULIA AL-WATHIQU BILLAH SULTAN MIZAN ZAINAL ABIDIN
SEMPENA ISTIADAT PEMBUKAAN PENGGAL KEEMPAT DEWAN UNDANGAN NEGERI KEEMPAT BELAS
 
BORANG PERMOHONAN PELAWAT