Hari Kelepasan Am

Ditulis pada .

KENYATAAN MEDIA 
PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU
MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA
DEWAN UNDANGAN NEGERI KEEMPAT BELAS (BAJET)
 
 
JADUAL HARI KELEPASAN AM 2021
 
PINDAAN TARIKH HARI KEPUTERAAN SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG
 
JADUAL HARI KELEPASAN AM 2020