Hari Kelepasan Am

Ditulis pada .

KENYATAAN SIDANG MEDIA
PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU
MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI KEEMPAT BELAS
 
 
JADUAL HARI KELEPASAN AM 2020