Jawatankuasa Terpilih Pengurusan Dewan

Ditulis pada .

 Jawatankuasa Terpilih Pengurusan Dewan
 
Menurut Fasal 103 Peraturan-peraturan Dan Perintah-perintah Tetap Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahlinya terdiri daripada:-
 
   
 
     
    PENGERUSI      
         
   
 Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri
     
   
Yang Berhormat,
Dato' Haji Yahaya bin Ali,
D.P.M.T.,P.J.C.
     
           
 
  AHLI JAWATANKUASA      
 
Yang Berhormat,
Haji Hishamuddin bin Abdul Karim
 
 
Yang Berhormat,
Haji Muhammad Khalil bin Abdul Hadi
 
 
Yang Berhormat,
Haji Wan Hapandi bin Wan Nik
 
           
 
Yang Berhormat,
Haji Hilmi bin Harun
 
 
 
Yang Berhormat,
Ir. Saiful Azmi bin Suhaili
 
 
 
Yang Berhormat,
Dato' Haji Rozi bin Mamat,
D.P.M.T.,S.M.Z.
 
           
    SETIAUSAHA      
         
   
Setiausaha Dewan Undangan Negeri
Yang Berbahagia,
En. Zulkifly Isa,
A.M.Z.,P.J.K.