Visi & Misi

Ditulis pada .

VISI
 
Mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat.
 
MISI
 
Menerapkan kecemerlangan dan ketelusan ke arah mencapai hasrat bagi membantu Kerajaan Negeri
dalam mewujudkan perkhidmatan awam yang berkualiti.