ENAKMEN

Ditulis pada .

2022

- MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KELIMA DUN 14

·TIADA ENAKMEN.

- MESYUARAT KEDUA PENGGAL KELIMA DUN 14

·ENAKMEN MINERAL ( TERENGGANU ) ( PINDAAN ) 2022

·ENAKMEN TANAH SIMPAN BAGI ORANG-ORANG MELAYU (PINDAAN) 2022

·ENAKMEN PERBEKALAN TAMBAHAN ( No. 2 ) 2021

·ENAKMEN PERBEKALAN TAMBAHAN 2022

 

Sila klik disini

 

2021

- MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEEMPAT DUN 14

·ENAKMEN TANAH SIMPAN BAGI ORANG-ORANG MELAYU (PINDAAN) 2021

·ENAKMEN TAMAN NEGERI TERENGGANU (PINDAAN) 2021

 

Sila klik disini

 

- MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEEMPAT DUN 14

·ENAKMEN PERBEKALAN 2022

·ENAKMEN TANAH SIMPAN BAGI ORANG-ORANG MELAYU (PINDAAN) (No.2) 2021

·ENAKMEN PENYU (PINDAAN) 2021

 

Sila klik disini

 

2020

- MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DUN 14

·TIADA ENAKMEN.

 

- MESYUARAT KEDUA PENGGAL KETIGA DUN 14

·  ENAKMEN SUMBER AIR (TERENGGANU) 2020.

·  ENAKMEN UNDANG-UNDANG BAGI DIRI KERAJAAN NEGERI TERENGGANU

   (BAB YANG PERTAMA) (PINDAAN) 2020.

 

Sila klik disini

 

- MESYUARAT KETIGA PENGGAL KETIGA DUN 14

·ENAKMEN PERBEKALAN 2021.

·ENAKMEN SURUHNJAYA PERKHIDMATAN NEGERI (PINDAAN) 2020.

·ENAKMEN TANAH SIMPAN BAGI ORANG-ORANG MELAYU (PINDAAN) 2020.

 

Sila klik disini

 

2019

- MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KEDUA DUN 14

·ENAKMEN PERBADANAN MEMAJUKAN IKTISAD NEGERI TERENGGANU

(PINDAAN) 2019.

·ENAKMEN TANAH SIMPAN BAGI ORANG-ORANG MELAYU (PINDAAN) 2019

 

Sila klik disini

 

- MESYUARAT KEDUA PENGGAL KEDUA DUN 14

·ENAKMEN TAMAN NEGARA (TERENGGANU) (PINDAAN) 2019.

·ENAKMEN ANGGOTA PENTADBIRAN DAN AHLI DEWAN UNDANGAN NEGERI (SARAAN) (PINDAAN) 2019.

·ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (TERENGGANU) (PINDAAN) 2019

 

Sila klik disini

 

- MESYUARAT KETIGA PENGGAL KEDUA DUN 14

· ENAKMEN PERBEKALAN 2020

 

Sila klik disini

 

2018

- MESYUARAT KEDUA PENGGAL PERTAMA DUN 14

·ENAKMEN PERBEKALAN 2019

·ENAKMEN LAMBANG-LAMBANG, NAMA-NAMA DAN GELARAN-GELARAN

 (MENCEGAH SALAH GUNA) 1976 (PINDAAN) 2018

·ENAKMEN UNDANG-UNDANG KELUARGA ISLAM (TERENGGANU) (PINDAAN) 2018

·ENAKMEN PENTADBIRAN HAL EHWAL AGAMA ISLAM (TERENGGANU) (PINDAAN) 2018

·ENAKMEN TANAH SIMPAN BAGI ORANG-ORANG MELAYU (PINDAAN) 2018

 

Sila klik disini