Jawatankuasa Hak dan Kebebasan

Ditulis pada .

                                                         Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Dewan Undangan Negeri
 
Menurut Fasal 103 Peraturan-peraturan Dan Perintah-perintah Tetap Dewan Undangan Negeri dan ahli-ahlinya terdiri daripada:-
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PENGERUSI
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri
 
 
 
   
Yang Berhormat,
Dato' Haji Mohd Zubir bin Embong,
     
 
 
 
 
 
 
 
 
AHLI JAWATANKUASA
 
 
 
Yang Berhormat,
Haji Wan Abdul Hakim bin
Wan Mokhtar, AMT.
 
Yang Berhormat, 
Dato’ Haji Sabri bin Mohd Noor,
DIMP, PPN, PJK.
 
Yang Berhormat,
Haji Mohd Mahdi bin Musa,
AMT
 
 
 
 
 
 
 
Yang Berhormat,
Haji Bazlan bin Abd. Rahman,
AMT,PJK.
 
Yang Berhormat,
Haji Mohd Iskandar bin Jaafar,PJK.
 
 
Yang Berhormat,
Dr. Haji Alias bin Razak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Setiausaha
Dewan Undangan Negeri
 
 
 
           
    En. Zulkifli bin Isa