•  
   
   
 •  
   
   
   
 •  

BERITA UMUM

  • SIDANG MEDIA

   18 Mac 2020 admindun

     KENYATAAN SIDANG MEDIA PERSIDANGAN DEWAN UNDANGAN NEGERI TERENGGANU MESYUARAT PERTAMA PENGGAL KETIGA DEWAN UNDANGAN NEGERI KEEMPAT BELAS Dewan Undangan Negeri Terengganu ingin memaklumkan mengenai status Sidang Dewan Undangan Negeri Terengganu.  Persidangan Pembukaan Penggal Ketiga Bagi Mesyuarat Pertama ini sebagaimana yang dijadualkan  berlangsung pada  23 hingga 26 Mac 2020.  Bagi mematuhi...

   Baca Seterusnya

  • KUALA TERENGGANU, 21 Februari 2020 - Lepasan pelajar sekolah negeri Terengganu disarankan supaya tidak mengasingkan diri dari memberi sumbangan dalam pembangunan negeri Terengganu bagi mencapai mencapai status negeri maju, berkat dan sejahtera. Yang Dipertua Dewan Undangan Negeri (DUN) Terengganu, Dato'  Yahaya Ali berkata, sudah tiba masanya untuk tidak menyisihkan diri dan memberi sumbangan...

   Baca Seterusnya

  < 1 >