Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri (PAC)

Ditulis pada .

                                                                    Jawatankuasa Kira-kira Wang Negeri (PAC)
 
Menurut Undang-undang Bagi Diri Kerajaan Terengganu (Bab Yang Pertama) Peraturan-peraturan dan Perintah-perintah Tetap Dewan
Undangan Negeri Bagi Negeri Terengganu,  Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negeri Fasal 110
 
Jawatankuasa Kira-Kira Wang Negeri dilantik pada permulaan Dewan Negeri untuk memeriksa:-
 
a) Kira-Kira Negeri dan peruntukan wang yang diberi oleh Dewan Negeri keranan perbelanjaan negeri;
 
b) Sebarang kira-kira badan-badan kuasa dan lain-lain badan yang mentadbirkan wang-wang orang ramai yang dibentangkan di dalam Dewan;
 
c) Laporan Pemeriksaan Kira-kira Negeri (Auditor-General) yang dibentangkan di dalam Dewan menurut Fasal 107 Perlembagaan Persekutuan;
 
d) Apa-apa perkara lain yang difikirkan munasabah oleh Jawatankuasa, atau dirujuk kepada Jawatankuasa oleh Dewan.
 
 
 
PENGERUSI
 
 
 
 
 
Yang Berhormat,
Haji Wan Abdul Hakim bin Wan Mokhtar, AMT.
 
 
 
 
 
 
AHLI JAWATANKUASA
 
 
 
Yang Berhormat,
Dato’ Sabri bin Mohd Noor,
DIMP, PPN, PJK,
 
Yang Berhormat,
Mohd Mahdi bin Musa,
AMT.
 
Yang Berhormat,
Haji Bazlan bin Abd. Rahman,
PJK.
 
Yang Berhormat,
Mohd Iskandar bin Jaafar,
PJK.
 
Yang Berhormat 
Tengku Zaihan Bin Che Ku Abd. Rahman,
PJK.
 
Yang Berhormat,
Haji Satiful Bahari bin Mamat
 
JABATAN YANG DIJEMPUT HADIR:-
Pengarah Audit Negeri
 
JABATAN-JABATAN YANG TURUT DIJEMPUT HADIR:-
 
Yang Berhormat,
    Pegawai Kewangan Negeri
 
Bendahari Negeri
 
Pengarah Audit Dalam
    Pejabat Setiausaha Kerajaan
 
SETIAUSAHA
En. Zulkifli bin Isa
Setiausaha
Dewan Undangan Negeri
Terengganu