Senarai Menteri Besar

Ditulis pada .

                        
SENARAI NAMA Y.A.B MENYERI BESAR
 
1
 
 
Y.A.B . Dato' Seri Amar Di Raja
(Haji Ngah Muhammad bin Yusof, MBE)
dari 21.04.1925 - 28.06.1940
2
 
Y.B.M. Tengku Seri Setia Raja
(Tengku Omar bin Othman, OBE)
dari 15.07.1940 - 9.12.1941
3
 
Y.A.B Dato' Jaya Perkasa
(Encik Da Omar bin Mahmud,  CMG, MBE)
dari 10.12.1941 - 01.12.1947
4
 
Y.B.M. Tengku Panglima Perang
(Tengku Muhamad bin Al-Marhum Sultan Ahmad (Pahang), MBE)
dari 17.12.1945 - 26.12.1949
5
 
Y.A.B. Dato' Perdana Menteri Di Raja Dato' Seri Setia Di  Raja
(Haji Kamaruddin bin Haji Idris, PPT., MBE,.MCS.)
dari 27.12.1949 - 31.05.1957
6
 
Y.A.B. Encik Daud bin Abdul Samad
dari 29.06.1959 - 08.11.1961
7
 
Y.A.B. Tan Sri Dato' Ibrahim Fikri bin Mohamad  PMN,.  SPMT,. PPT,.
dari 09.11.1961 - 30.09.1970
8  
Y.A.B Dato' Mahmood bin Sulaiman  DPMT.
dari 01.10.1970 - 04.09.1971
9
 
Y.A.B Dato' Haji Nik Hassan bin Haji Wan Abdul Rahman SPMT,. PSD,. KMN,.
dari 05.09.1971 - 31.08.1974
10
 
Y.A.B Dato' Seri Amar Di Raja Tan Sri Haji Wan Mokhtar bin Ahmad, SSMT,. PSM,. SPMT,. DA,. DPMJ,. KMN,. JP,. PJK,.
dari 01.09.1974 - 29.11.1999
11  
Y.A.B. Dato' Seri Haji Abdul Hadi bin Haji Awang,
SSMT.
dari 30.11.1999 - 21.03.2004
12
 
Y.A.B Dato' Seri Idris bin Jusoh,
SSMZ.,DPMT.,PJK.
dari 22.03.2004 - 22.03.2008
13  
Y.A.B Dato' Seri Ahmad bin Said,
SSMZ.,DPMT.,ASM.,PJK.
dari 23.03.2008 - 12.05.2014
14
 
Y.A.B. Dato' Seri Haji Ahmad Razif bin Abd. Rahman,
SSMZ.
dari 12.05.2014 - 10.05.2018
15  
Y.A.B. Dato' Seri Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar,
SSMZ.
dari 10.05.2018 - sekarang