Promosi Web
HRMIS
MSC
MYGOVERNMENT
Terengganu @Webmail
Jabatan Perdana Menteri
Pejabat Menteri Besar
Parlimen Malaysia
Laman Web Rasmi Kerajaan Malaysia
Renungan

"Barangsiapa yg ada padanya 3 syarat ini, ia dapat merasai kemanisan Iman:Pertamanya, jika ia mencintai Allah dan RasulNya mengatasi kasihnya pada yg lain.Keduanya, jika ia menyintai seseorang, tidaklah ia cintai melainkan Allah dan Ketiganya, jika ia benci untuk kembali ke dalam kekufuran sebagaimana ia benci untuk memasuki api neraka"Bilangan pelawat
Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604Bilangan pelawat: 0001163604

LAMAN UTAMA > SETIAUSAHA

 

UCAPAN ALUAN SETIAUSAHA DEWAN UNDANGAN NEGERI

 

Assalamualaikum w.b.t, selamat datang ke laman web Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu.  Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T atas limpah kurnia-Nya dapat menyiapkan portal rasmi Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu.

Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat melayari laman web ini dan saya juga berharap  portal ini mampu menjadi satu wadah bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan maklumat berkaitan pentadbiran ini.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Urusetia Dewan dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penerbitan portal rasmi Pejabat Dewan ini. Penerbitan portal ini adalah langkah awal Pejabat Dewan ke arah merealisasikan Kerajaan Elektronik e-Government di Negeri Terengganu. Adalah menjadi harapan saya agar portal bahagian ini dapat membantu anda memahami dengan lebih jelas berkaitan tugas, fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Bahagian Dewan Negeri  & MMKN. Saya juga amat berbesar hati sekiranya portal ini dapat memberi maklumat terkini yang diperlukan khususnya bagi kemudahan anda untuk berurusan dengan Bahagian Dewan Negeri & MMKN Terengganu.

Akhir kata, pihak kami sentiasa bersedia menerima pandangan dan teguran membina daripada semua pihak bagi tujuan menaiktaraf mutu portal bahagian ini.

 

Sekian, terima kasih.


Setiausaha
Dewan Undangan Negeri
Terengganu