Promosi Web
HRMIS
MSC
MYGOVERNMENT
Terengganu @Webmail
Jabatan Perdana Menteri
Pejabat Menteri Besar
Parlimen Malaysia
Laman Web Rasmi Kerajaan Malaysia
Renungan

"Sesungguhnya agama (yang benar dan diredhai) di sisi Allah ialah Islam. Dan orang-orang (Yahudi dan Nasrani) yang diberikan Kitab itu tidak berselisih (mengenai agama Islam dan enggan menerimanya) melainkan setelah sampai kepada mereka pengetahuan yang sah tentang kebenarannya; (perselisihan itu pula) semata-mata kerana hasad dengki yang ada dalam kalangan mereka. Dan (ingatlah), sesiapa yang kufur ingkar akan ayat-ayat keterangan Allah, maka sesungguhnya Allah Amat segera hitungan hisabNya." (Ali Imraan: 19)


Bilangan pelawat
Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324Bilangan pelawat: 0001153324

LAMAN UTAMA > SETIAUSAHA

 

UCAPAN ALUAN SETIAUSAHA DEWAN UNDANGAN NEGERI

 

Assalamualaikum w.b.t, selamat datang ke laman web Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu.  Alhamdulillah saya bersyukur ke hadrat Allah S.W.T atas limpah kurnia-Nya dapat menyiapkan portal rasmi Pejabat Dewan Undangan Negeri Terengganu.

Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat melayari laman web ini dan saya juga berharap  portal ini mampu menjadi satu wadah bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan maklumat berkaitan pentadbiran ini.

Pada kesempatan ini, saya mengucapkan syabas dan tahniah kepada Urusetia Dewan dan pihak-pihak yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam menjayakan penerbitan portal rasmi Pejabat Dewan ini. Penerbitan portal ini adalah langkah awal Pejabat Dewan ke arah merealisasikan Kerajaan Elektronik e-Government di Negeri Terengganu. Adalah menjadi harapan saya agar portal bahagian ini dapat membantu anda memahami dengan lebih jelas berkaitan tugas, fungsi dan aktiviti yang dijalankan oleh Bahagian Dewan Negeri  & MMKN. Saya juga amat berbesar hati sekiranya portal ini dapat memberi maklumat terkini yang diperlukan khususnya bagi kemudahan anda untuk berurusan dengan Bahagian Dewan Negeri & MMKN Terengganu.

Akhir kata, pihak kami sentiasa bersedia menerima pandangan dan teguran membina daripada semua pihak bagi tujuan menaiktaraf mutu portal bahagian ini.

 

Sekian, terima kasih.


Setiausaha
Dewan Undangan Negeri
Terengganu